Bril profesional čistící prášek 450 g Borovice

Čistící prášek s vůní borovice na kuchyně a koupelny. Je určený na čištění všech tvrdých a hladkých ploch. Odmašťuje silně znečištěné kuchyňské dřezy, podlahy, ale i hrnce, pánve, pekáče apod.

Skladem
Značka: AC MARCA
46 Kč 38,02 Kč bez DPH
Kategorie: Tekutý krém, písky, gely
Hmotnost: 0.5 kg

Bril čisticí prášek s aktivním chlórem a vůní borovice čistí a dezinfikuje sanitární zařízení, kuchyňské dřezy, hrnce, pánve, pekáče apod. Plochy zůstávají čisté a bez bakterií. Čistící prášek s vůní borovice je určen k čištění všech tvrdých a hladkých ploch. Hygienicky čistí do hloubky obklady i sanitární zařízení. Je účinný při odmašťování silně znečištěných kuchyňských dřezů, podlah, ale i hrnců, pánví, pekáčů apod.

  • Obsahuje aktivní chlór
  • Kuchyně, koupelny
  • Dokonalá hygienická čistota

Návod na použití:
Prášek naneste přímo na znečištěnou plochu a následně očištěte vlhkým hadříkem nebo houbou. Nakonec opláchněte čistou vodou.

Složení:
<5% fosforečnany, <5% aniontové povrchově aktivní látky, Parfémy (limonen).

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Fosforečnany; Aniontové povrchově aktivní látky

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Bezpečnostní list najdete ZDE

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: