Powered by Smartsupp

Dato specialista na praní záclon 365g

Pací prostředek na praní záclon,dokonalá bělost a čistota.

Skladem
Značka: Henkel
79,42 Kč 65,64 Kč bez DPH
Kategorie: Záclony, jemné prádlo
Hmotnost: 0.5 kg

Dato specialista na praní záclon díky své receptuře Oxi Energy Dato vybělí záclony tak dokonale, že i ty zažloutlé budou opět vypadat jako nově sněhobílé a svěží. Zabraňuje opětovnému usazování nečistot na  textiliích.

Rozpouští velmi silné znečištění jako například nikotin, prach a  mastnota. Záclony zůstanou dlouho bílé a čisté. Dává Vašim záclonám dokonalý a  atraktivní vzhled.

Pěna, kterou DATO tvoří chrání jemná vlákna před poškozením během praní. Nabízí bezkonkurenční péči již při 30 °C také pro jemné syntetické a  smíšené tkaniny.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list najdete ZDE

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: