Finish tabs Classic 90ks Lemon

299 Kč –27 % 219,41 Kč 181,33 Kč bez DPH
Kategorie: Přípravky do myčky
Hmotnost: 1.5 kg
55125 finish tabs classic 90ks lemon
299 Kč –27 %

Finish Classic Powerball jsou vysocé účinné tablety na mytí nádobí! Kulička Powerball předmočí a zjemní nečistoty a  silný detergent odstraní všechny zbytky jídla.

Charakteristika Finish Classic Lemon tablety do myčky nádobí:

  • Až 3 účinků síly Power Actions pro nejvyšší čistotu a lesk.
  • Odstranění nejsilnějších nečistot.
  • Funkce předmáčení.
  • Odstranění čajových skvrn.
  • Perfektně předmočí, zjemní a odstraní nečistoty.

Použití Finish Classic Lemon tablety do myčky:

Tabletu umístěte do dávkovače na vnitřní straně dvířek Vaší myčky. V případě, že se tableta do myčky nevejde, kontaktujte výrobce myčky nebo použijte uživatelský manuál. Nepoužívejte nízké teploty mytí, krátké programy a programy na křehké nádobí.

Složení Finish Classic Lemon:

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 % polykarboxyláty, fosfonáty, neiontové povrchově aktivní látky, enzymy (subtilisin, amylasa), parfém.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 

Bezpečnostní list najdete ZDE

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: