Powered by Smartsupp

Persil kapsle Discs 4in1 12ks Universal

Skladem
Značka: Henkel
129,43 Kč 106,97 Kč bez DPH
Kategorie: Prací tablety
Hmotnost: 0.3 kg

Univerzální kapsle na praní vhodné zejména na sportovní oblečení. Persil Discs s Deep Clean technologií obsahují unikátní kombinaci aktivních látek, které intenzivně působí i proti těm nejodolnějším skvrnám. Tyto aktivní látky proniknou hluboko do  vláken, eliminují nepříjemný zápach a dokonce zabraňují jeho vzniku. Persil Discs Odor Neutralization nepříjemné pachy pouze nepřekrývá, ale ničí je na úrovni vláken.

Vlastnosti Persil Discs Odor Neutralization tablety na praní:

 • Prací kapsle se 4 komorami.
 • Eliminuje nepříjemný pach na úrovni vláken a předchází jeho vzniku.
 • Proti odolným skvrnám.
 • Rozzáří prádlo.
 • Pečuje o látky.
 • Dlouhotrvající vůně.

Použití Persil Discs:

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky
 • Pro množství prádla >4,5 kg nebo velice zašpiněné prádlo použijte 2 kapsle.
 • Vhodné pro všechny úrovně tvrdosti vody.
 • Po vyjmutí kapsle balení uzavřete.
 • Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte.
 • Používejte se suchýma rukama.
 • Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny.

Složení Persil Discs Odor Neutralization:

15-30 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % mýdlo, <5 % fosfonáty, Enzymy, Parfém (citronellol, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, linalool).

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: