Powered by Smartsupp

Air Wick Freshmatic náplň 250ml PURE Jemná Bavlna

79,33 Kč 65,56 Kč bez DPH
Kategorie: Osvěžovače vzduchu
Hmotnost: 0.3 kg
jemna
Speciální sleva

Náhradní náplň do osvěžovače vzduchu Air Wick s vůní jemné bavlny. Při nízkém nastavení, osvěží Vaši domácnost až na 60 dní.

Vlastnosti Air Wick Pure osvěžovač vzduchu náhradní náplň:

  • Náhradní náplň.
  • Automatické uvolňování dávek vůně.
  • Při minimálním nastavení uvolňování vydrží až 60 dní.
  • Vůně jemné bavlny.

Použití Air Wick Pure FreshMatic:

  • Před vložením aerosolu do difuzéru se přesvědčte, že je difuzér vypnut: nastavení OFF.
  • Před zapnutím, difuzér natočte směrem od vaší tváře.
  • Po zapnutí difuzéru dojde po 15 sekundách k automatickému uvolnění vůně.

Složení Air Wick Pure FreshMatic:

Butan. Dále obsahuje: butylfenylmethylpropional, alfa-hexylcinnamal. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

EUH 208 Obsahuje geraniol, citronellol. Může vyvolat alergickou reakci. EUH 208 Obsahuje d-limonen; citral; 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; linalol. Může vyvolat alergickou reakci. EUH 208 Obsahuje 3- methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on; α-methyl-1,3-benzodioxol-5- propionaldehyd; linalol. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro- 2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; α-hexylcinnamaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: