Powered by Smartsupp

COREGA whitening tabs 30ks

Kód: 2659LA
84,42 Kč 69,77 Kč bez DPH
Skladem

Antibakterialní a bělící

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Corega Tabs Whitening čistící tablety na zubní náhrady. Zubní náhrady jsou přibližně 10x měkčí než lidský chrup a jejich čištění běžnou zubní pastou způsobuje rýhy, v kterých se mohou množit bakterie. Čistící tablety Corega Whitening pomáhají čistit zubní náhradu šetrnějším způsobem než bežná zubní pasta. Ničí až 99,9% bakterií způsobujících zápach z  úst a pomáhají odstranit plak a odolné skvrny. Při doporučeném používání pomáhají zachovávat původní barvu vaší zubní náhrady. Vhodné také pro namáčení vyjímatelných ortopedických aparátů.

  • ničí bakterie způsobující zápach z úst
  • čistí bez poškrábání
  • odstraňuje skvrny

Návod k použití:

  1. Tabletu Corega vložte do takového množství teplé (ne horké) vody, které bude stačit na ponoření celkové nebo částečné zubní náhrady
  2. Náhradu nechte ponořenou ve vzniklém roztoku 3-5 minut, poté ji dočistěte měkkým zubním kartáčkem
  3. Náhradu opláchněte pod tekoucí vodou. Zbytek roztoku ihned po použití vylijte.

Upozornění:
Nevkládejte tablety do úst ani vzniklým roztokem ústa nevyplachujte. Roztok nepijte ani nepoužívejte jako ústní vodu. Po manipulaci s tabletami nebo roztokem se nedotýkejte úst ani očí. Nepoužívejte přípravek, pokud máte alergii na některou z jeho složek.

Složení:
sodium bicarbonate, citric acid, potassium caroate (potassium monopersulfate), sodium carbonate peroxide, sodium carbonate, taed, sodium benzoate, peg-180, sodium lauryl sulfoacetate, aroma, pvp/va copolymer, ci 42090, ci 73015.

Bezpečnostní upozornění
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Benzoát sodný, CITRIC ACID ANHYDROUS, Hydrogenuhličitan sodný, PEPPERMINT OIL, POTASSIUM PEROXYMONOSULFATE, SODIUM LAURYL SULFOACETATE, SODIUM PERCARBONATE, Subtilisin, Uhličitan sodný

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
 

Doplňkové parametry

Kategorie: Péče o umělý chrup
Hmotnost: 0.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: