Powered by Smartsupp

Dettol/Sagrotan Bezdotykový Dávkovač 250ml brusinka

219,43 Kč 181,35 Kč bez DPH
Kategorie: Kosmetika a péče
Hmotnost: 0.3 kg

Dettol Bezdotykový dávkovač mýdla automaticky zaznamená Vaše ruce a uvolní potřebnou dávku mýdla, které odstraní bakterie a zanechá Vaší pokožku jemnou. Bakterie se tedy nikdy nedostanou do kontaktu s automatickým dávkovačem mýdla, což propaguje zdravý domov. Ideální pro kuchyně a koupelny. Dettol bezdotykový systém promytí rukou obsahuje bezdotykový dávkovač, jednu náhradní náplň a  baterie.

Jednoduché používání Dettolu bezdotykového dávkovače mýdla pomáhá k  dodržování základních hygienických návyků. Dettol mýdlo je obohacené o  hydratační složky pro lepší péči o vaše ruce - a zároveň ničí 99,9 %bakterií. S  biocidním účinkem 60 sekund. K dostání i v jiných vůních.

 • Automaticky zaznamená Vaše ruce
 • Žádné kapky, žádný nepořádek
 • Obsahuje zvláčňující ingredience
 • Pomáhá chránit před šířením infekce
 • Svěžest

Dobrá technika mytí rukou

 1. Namočte si ruce pod teplou, čistou tekoucí vodou
 2. Aplikujte malé množství mýdla
 3. Třete dlaně o sebe (mimo proud vody)
 4. Prostřete prsty a mezery mezi nimi
 5. Protřete nehty proti dlaním
 6. Protřete vnější stranu dlaní
 7. Opláchněte čistou tekoucí vodou
 8. Osušte ruce čistým ručníkem nebo papírovým ručníkem

Obsah balení bezdotykovo dávkovače mýdla:

 • 2× baterie AA
 • 1× Bezdotykový dávkovač mýdla
 • 1× Tekuté mýdlo Dettol s vůní lesních plodů
 • 2× stránky nálepek

 


 

Návod k použití:

 1. Otevřete bateriový kryt.
 2. Vytáhněte červenou ochrannou pojistku, kterou uvidíte za bateriemi.
 3. Uzavřete bateriový kryt - stiskněte jej pevně zpět na jeho místo. Držte dávkovač nad vaší dlaní. Posuňte přepínač pro zapnutí/vypnutí tak, abyste dávkovač zapnuli.
 4. Umístěte dávkovač na pracovní plochu. Do zařízení vložte náplň pro umývání rukou uzávěrem dolů a zacvakněte ji.
 5. Umístěte ruku pod trysku a k horní částí senzoru, dokud nedojde k  dávkování. Je možné, že pro první použití bude třeba tento postup několikrát zopakovat. Normálně si umyjte ruce.

Když bude náplň s mýdlem prázdná: Vypněte dávkovač. Vyjměte náplň. Nahraďte ji pouze náplní do bezdotykového dávkovače Dettol. Zapněte dávkovač.

Údržba vašeho dávkovače. Neumisťujte dávkovač pod tekoucí vodu. Neumisťujte dávkovač do myčky na nádobí. Jestliže bude dávkovač vyžadovat čištění, vypněte jej, a poté vytřete dávkovač vlhkým nebrusným hadříkem. Pečlivě jej vysušte. Zajistěte, aby čočka na spodní straně trysky neobsahovala žádné nánosy mýdla, nebot' by mohlo dojit k aktivaci senzoru. Neumisťujte dávkovač na přímé sluneční světlo. Neumisťujte dávkovač do stojaté vody.

Řešení problémů:

 1. Pokud nelze dávkovač zapnout: Zkontrolujte orientaci vložených baterií. Pokud baterie vložíte správně, budou indikátory na přední straně dávkovače několik sekund blikat, po zapnutí zařízení a jeho připravení k použití indikátory zhasnou.
 2. Pokud dávkovač neuvolňuje mýdlo správně nebo neuvolňuje mýdlo vůbec: Zkontrolujte, zda ruce vkládáte mezi trysku a indikátor (viz schéma). Vypněte dávkovač. Očistěte jej dle popisu v části „Údržba dávkovače”. Pokud se mýdlo uvolňuje neúmyslně, přečtěte si část „Údržba dávkovače".

Likvidace:

Odstraňte baterie a zlikvidujte je podle místně platných předpisů. Prázdnou láhev můžete likvidovat spolu s vaším domácím odpadem nebo recyklovat podle místních předpisů. Automatické dávkovací zařízení odkládejte do příslušné recyklační nádoby.

 


 

Důležité upozornění:

Nedržte dávkovač u středové části, když bude zapnutý, neboť tím dojde k  aktivaci senzoru a mýdlo se bude dávkovat. Před čištěním plochy, kde je dávkovač umístěn, dávkovač vypněte, aby nedošlo k neúmyslnému uvolnění dávky mýdla.

DŮLEŽITÉ: Pouze pro zevní použití. Uchovávejte mimo dosah dětí, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Dodržujte instrukce na obalu:

Tento výrobek obsahuje baterie. POZOR na správnou polaritu (+/-). Baterie nenabíjet, neotvírat a neházet do ohně. Nekombinujte nové a staré baterie, různé typy a značky: mohlo by dojít k explozi, vytečení a poškození přístroje. Baterie, které jsou přiloženy k výrobku, obsahují 0 % rtuti, 0 % olova, 0 % kadmia. Před likvidací výrobku vyjměte baterie a odevzdejte je ke zpětnému odběru prodejci. Tato baterie je recyklovatelná. Prosím, vraťte použité baterie k recyklaci. Používejte pouze alkalické baterie. Ujistěte se, že obě záklapky jsou zajišteny tak, aby byl kryt plně utěsněn a odolný proti vlhkosti. Nevystavujte baterie vlivům vody, ohně nebo vysokých teplot. Nezpůsobujte žádný zkrat a pokud zjistíte nějaký únik z baterií, okamžitě je odstraňte. Odstraňte rovněž veškerý kontaminovaný materiál. Jestliže přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie. Baterie obsahují: 0% Hg/ 0% Cd/ 0% Pb.

Upozornění pro elektrozařízení:

Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Obsah nebezpečných látek

alfa-hexylcinnamaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 

Bezpečnostní list najdete ZDE

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: