Powered by Smartsupp

Calgonit Finish Freshener osvěžovač do myčky 4 ml

 

49,49 Kč 40,90 Kč bez DPH
Kategorie: Přípravky do myčky
Hmotnost: 0.03 kg
55107 finish osvezovac odor stop
Speciální sleva

5násobný účinek, dvojí vůně, bojuje se zápachem, až 60 mytí, okamžitá svěžest, spona pro snadné zavěšení.

Finish Osvěžovač do myčky nádobí Fresh Scent je opatřen jedinečnou technologií Scent Control, která je určena k zajištění příjemné svěží vůně při každém otevření vaší myčky nádobí a pomáhá v tom, aby při mytí došlo k přenosu jakékoli vůně na nádobí.

  • Návod k použití: Připněte ke koši na nádobí. Pokud kapalina uvnitř přípravku zmizí (přibližně 60 mytí), vyměňte celý přípravek.
  • Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Obsahuje geranyl-acetát, cineol, dodekanal a undecenal. Může vyvolat alergickou reakci.

Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Finish Freshener osvěžovač do myčky nádobí 4 ml

 

S našimi osvěžovači Finish s technologií Anti Odor dosáhnete lepšího osvěžení vnitřního prostoru myčky mezi jednotlivými mycími cykly. A to až dvakrát účinněji v porovnání s mytím nádobí za použití pouze tablet na mytí nádobí Finish All in 1 Max.

Zbavte se nepříjemného zápachu ze zbytků jídla a provoňte svou myčku vůní svěžesti. Finish osvěží Vaši myčku po dobu 60 mycích cyklů, kdy ho jednodušše zavěsíte na koš v myčce pomocí háčku.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: