Powered by Smartsupp

Glade Automatic Spray Pure Clean Linen strojek + náplň, 269 ml

Kód: 59008
239,49 Kč 197,93 Kč bez DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Informace o produktu

 

Skladování a použití

Příprava a použití

Nastavení časovače: Vyberte, jak často chcete uvolnit vůni, zvolte 1 ze 3 nastavení (9, 18 nebo 36 minut). Kdykoli chcete uvolnit další vůni, stiskněte tlačítko na zadní straně. Vydrží až 2 měsíce (pokud je nastavena prodleva 36 minut).

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě.

 

Jiný text o recyklaci

Odstraňte obsah/obal/osvěžovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech

Velikost balení

Velikost balení: Velikost číslem - 269

Jednotka (specifická)

Kus (specifické) - Mililitry

Průměrný rozměr

Průměrná míra (e)

Bezpečnostní pokyny

Symboly nebezpečíHořlavý
Nebezpečí

Glade® automatic spray - Pure Clean Linen, automatický osvěžovač vzduchu.

Obsahuje: aceton.

Nebezpečí
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsahuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate, linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Baterie: Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Neotevírejte baterie ani je nevhazujte do ohně. Mohou explodovat, vytéci nebo způsobit poškození. Používejte pouze AA baterie.

DŮLEŽITÉ: Osvěžovač vždy držte tak, aby směřoval od obličeje.

Doplňkové parametry

Kategorie: Osvěžovače vzduchu
Hmotnost: 0.27 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: