Powered by Smartsupp

Jelen na fleky odtraňovač skvrn 500 ml

Kód: 56811TE
Značka: Schicht
71,49 Kč 59,08 Kč bez DPH
Skladem

Jelen na fleky si hravě poradí s fleky od kávy, čaje i make-upu.TMD

Detailní informace

Detailní popis produktu

Účinný odstraňovač skvrn. Poradí si hravě s fleky od kávy, čaje i make-upu. Nastříkejte prostředek přímo na skvrnu, nechte působit až 10 minut a dál perte jako obvykle – s láskou. Používejte výhradně na oděvy, které nevyžadují chemické čištění. Chraňte všechny kovové části oděvů, knoflíky, zipy i nýtky.

Vlastnosti odstraňovače skvrn z oblečení

  • Jelen ekologický odstraňovač skvrn z oblečení
  • Jelení silou zbaví váš textil nečistot a fleků
  • Tekutý čistící prostředek v praktickém postřikovači
  • Šetrný k prádlu, pokožce i přírodě
  • Odstraňovač skvrn Jelen si poradí s odolnými fleky od kávy, čaje i  make-upu
  • Rozprašovače je 500 ml

Složení ekologického odstraňovače skvrn:

5 nebo více, avšak méně než 15 % peroxid vodíku, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, neiontové povrchové aktivní látky, amfoterní povrchové aktivní látky kyselina aminofosfonová, kyselina citrónová, Trisodium NTA.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list najdete ZDE

Doplňkové parametry

Kategorie: Odstraňovače skvrn
Hmotnost: 0.6 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: