Pronto 300ml Wood Levandule

Skladem
Značka: S.C. Johnson
79,43 Kč 65,64 Kč bez DPH
Kategorie: Leštící prostředky
Hmotnost: 0.4 kg

Pronto s vůní Levandule dokonale odstraňuje prach, šmouhy a  otisky. Obsahuje antistatické složky, které zabraňují opětovnému usazování prachu. Jemně čistí a odstraňuje prach z kovu, dřeva, skla a elektroniky (kromě plazmových/LCD obrazovek) a vytváří lesk beze šmouh.

Klíčové vlastnosti Pronto Wood levandule:

  • Odstraňuje prach, šmouhy, mastnoty a otisky.
  • Ochrana dřeva a zvýšení přirozeného lesku.
  • Zabraňuje opětovnému usazování prachu.
  • Pro každodenní ochranu nábytku až 7 dní méně prachu.
  • Dlouhodobý antistatický účinek.
  • S vůní levandule.

Složení Pronto proti prachu:

Aqua, Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, Dimethicone, Compressed Air, Sorbitan oleate, Parfum, Methyl alcohol, Linalool2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Limonene.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

2-methylisothiazol-3(2H)-on.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P410 Chraňte před slunečním zářením.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: