Powered by Smartsupp

SOLVINA Original MYCÍ PASTA 450G V KELÍMKU

Kód: 1216MT
Značka: Zenit
35,49 Kč 29,33 Kč bez DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Solvina tradiční pilinová mycí pasta na ruce s vysokým mycím účinkem. Složky na bázi přírodních materiálů pomáhají čistit pokožku hluboko do  pórů. Obsahuje látky, které příznivě působí na pokožku, zanechávají ji hebkou a  svěží. Parfém s vůní jehličí.

Klíčové vlastnosti Solvina Original mycí pasta:

  • Solvina original,
  • tradiční pilinová mycí pasta s vysokým mycím účinkem,
  • čistí hluboko do pórů,
  • důkladně odstraňuje odolné nečistoty z pokožky (oleje, tuky, maziva, saze, grafit a další),
  • obsahuje glycerin,
  • bez silikonů a rozpouštědel,
  • parfém s vůní jehličí,
  • balení 450 g.

Použití Solvina Original mycí pasta:

Domácnosti, dílny, autoservisy, stavebnictví, zemědělství, těžký průmysl. Odstraní odolné nečistoty z pokožky: oleje, tuky, maziva, pryskyřice, saze, grafit a další.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Cocamide MEA. EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Mýdla do provozu - Solviny
Hmotnost: 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: